استقبال گسترده از سامانه 1868 در ایام نوروز

خدمات اول از برقراری روزانه حدود 4800 تماس مشترکان همراه اول در ایام نوروز خبر داد.

یک مقام مسئول در سامانه 1868 اظهارداشت: تماس هایصورت  گرفته در روزهای نخست سال با این سامانه تقریبا سه برابر تماس های گرفتهشده درروزهای معمولی بوده است.


وی افزود: وصل بدهی ها و و تعویض سیم کارتبیشترین تقاضای  صورت گرفته از جانب مشترکان همراه اول از سامانه 1868 درایامنوروز بوده است. همچنین ارتباط دوباره سیم کارت های سوخته و از کار افتادمشترکان همراه اول در مدت کمتر از شش ساعت پس از برقراری تماس با سامانه 1868 در اینایام برقرار شده است.


این مقام مسئول افزود: همچنین سیم کارت خانواده همراه اول با قیمتدولتی 30 هزار تومان در روزهای نخست سال توسط این مرکز توزیع شده است.


 
تنظیمسند، تعویض سیم کارت و وصل آبونمان اصلاح و تغییر آدرس، فعال سازی سیم کارت های همراهاول ، خروج شماره های مسدود شده از لیست سیاه ، ثبت نام سیم کارت های همراه اول ،قطع و وصل خدمات ویژه و فروش سیم کارت های همراه اول به قیمت دولتی از جمله خدماتیاست که در این مرکز ارائه می شود.

/ 0 نظر / 59 بازدید