حضور در رادیوی تجارت به عنوان کارآفرین برتر

ناصر قدیر کاشانی مدیرعامل خدمات اول صبح روز ١٢ فروردین روز جمهوری اسلامی ایران با حضور در برنامه یک حرکت ، هزار برکت رادیوی تجارت با بیان بخشی از سرگذشت خود از کارآفرینی برای ٢٠٠ نفر در خدمات اول خبر داد.

او در این برنامه از تجربیات شکست و دلایل موفقیت خود در این مدت کوتاه سخن گفت و رمز موفقیت خود را پشتکار و تلاش خستگی ناپذیر دانست.

/ 0 نظر / 21 بازدید