روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده

شرکت خدمات اول در روز نهم اسفند روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده ، بخشی از سیاست های تشویقی خود را به اجرا گذاشت .

از ابتدا گشایش شرکت خدمات اول سیاست خود را حمایت از حقوق مصرف کننده قرار داده است و در تدوین استراتژی های کلان خود از استراژی صمیمت با مشتری بهره گرفته است . لذا در همین راستا با اجرای طرح های تشویقی و همچنین نظرسنجی از مشترکین خود گامی کوچک در این راه برداشته است ؛

همچنین شرکت خدمات اول پیوسته با اجرای روش بهبود مستمر سعی دارد این طرح را تقویت نماید. بنابراین هرگونه طرح و ایده جهت بهبود ارائه خدمات شرکت خدمات اول را از طریق روابط عمومی با ما در میان بگذارید.

/ 0 نظر / 20 بازدید